Střelecká společnost v Bílině

 Velmi vzácná pamětní medaile, která byla vyražena k připomenutí 100. výročí od vysvěcení vlajky civilního ostrostřeleckého sboru v Bílině s datem 15. srpna 1896. Krásná umělecká práce s ražbou do hliníku. Hmotnost 4,2g s hladkou hranou o průměru 34mm. Střelecké spolky v Bílině to od samého počátku neměli lehké. Během celé historie jich hodně zaniklo. U oslavy 100. výročí musel být vyhotoven nový prapor a slavnostně vysvěcen, protože se původní nenašel. První zprávy ze střelnice pochází z roku 1797 kdy poddaní skládají knížeti Josefu Františku Maxmiliánu z Lobkovic přísahu věrnosti. Zakladatel a první hejtman Střelecké společnosti v Bílině byl Josef Mildner. Po ukončení činnosti vznikla v roce 1814 nová společnost kterou spravoval Hauptman Braun a později Josef Goferd, který také činnost ukončil. V roce 1819 byla vybudována střelnice v rozlehlé zahradě na Teplickém předměstí, ale postupem času také zanikla. Bílinští ostrostřelci se například účastnili ve svých uniformách a s vlajkou ostrostřeleckého sboru různých akcí a byli také při vítání císaře Františka Josefa I. v Bílině na Újezdě 10. září 1850. Za první světové války vše postupně zaniklo. V roce 1925 byla vybudována střelnice pod Bořněm, ale nedochovalo se nic o jejím provozu. Po roce 1956 byl v Bílině založen Sportovní střelecký klub, poté ZO Svazarm a byla vybudována nová sportovní střelnice, kterou prosadil tehdejší předseda J.Šterc. Vznikla v Nemocniční ulici a slouží dodnes. Předsedou klubu je nyní Václav Šimek. Mezi zajímavé historické okamžiky patřila také návštěva Císaře Karla na střeleckých slavnostech v Chudeřicích, kdy věnoval městu terč, který je umístěn v teplickém muzeu.