Pohádkový les v Bílině.

Pohádkový les v Bílině se stal vyhledávanou atrakcí. Naleznete ho v blízkosti sídliště Za Chlumem, kde Vás nasměrují ukazatele ze směru ulic Litoměřická a Československé armády. Parkovací plocha pro návštěvníky je vymezena za základní školou a u garáží ve směru na Kostomlaty. Trasa je průjezdná i s dětským kočárkem i při vyšším stoupání cesty. Pohádkový les založil pan Jaroslav Sekyra, rodák z Klatov, který se přestěhoval do Bíliny v roce 1950. V roce 1974 založil Pohádkový les. Po získání patřičného povolení, postupně vyřezal okolo 130 pohádkových a filmových postaviček. Inspirací mu byl Pohádkový les v Německu, který tehdy navštívil. Vše poté doplnil o lavičky, pískoviště, bludiště, autíčko, letadlo, traktor, pásák, mašinku s vagonky a vyrobil také i slona. Pro sportovní aktivity zde vyrobil dvě hrazdy, tyč na šplh, pískové doskočiště a překážkovou dráhu. První inspirací mu byl pařez, který měl 10 odnoží, které použil na svojí tvorbu. Vyřezal tak sedm trpaslíků, Sněhurku, Zlou královnu a kouzelné zrcadlo. Prvních 37 pohádkových postaviček namaloval přímo na kmeny stromů, ostatní vyřezával ve své dílně. Vybudoval také na cestě dlouhé 4,5 kilometru naučnou stezku s popisky na stromech. Pan Sekyra v roce 1995 svou činnost ukončil pro zdravotní problémy a v roce 2016, ve věku 89 let, zemřel. Velké poděkování patří panu Sekyrovi za úžasné dílo, které zde zanechal. Děkujeme za krásné dětství a vzpomínky, které vytvořil několika generacím. Péči o Pohádkový les převzal od roku 1999 pan Vladislav Heřmánek s bílinskou obcí Baráčníků. Pro nedostatečnou podporu tehdejšího vedení města, byla spolupráce ukončena a přes různé další obnovy, postupně les chátral. V roce 2008 zaměřilo své úsilí na obnovu tohoto unikátního díla, občanské sdružení Bílina 2006. V roce 2011 díky sponzorství společnosti ČEZ, vytvořil pan Ladislav Ponížil deset nových postav. Nový život vdechl postavičkám lesa, až v roce 2018 spolek dobrovolníků. Došlo tak k založení zájmového spolku Pohádkový les Bílina z.s. Postupná revitalizace přinesla úspěch a také nové daleko větší postavičky, jak z doby minulé, tak postavy z moderních velkofilmů. Prosíme, chovejte se v Pohádkovém lese zodpovědně, vše dalo velké úsilí. Děkujeme