Kasárna v Bílině

Zajímavostí je, že v září 1905 narukoval k 1. eskadroně v Chudeřicích i mladý princ arcivévoda Karel. Budoucí poslední rakouský císař a král český. Začal zde jeho vojenský výcvik. Arcivévoda Chudeřice opustil po svém povýšení do hodnosti nadporučíka a k 1.listopadu 1906 odjel do Staré Boleslavi. Císař Karel měl díky této první zkušenosti s armádou k Bílině jistý vztah. Do Bíliny zavítal znovu na střelecké slavnosti kde městu daroval terč, který je umístěn v teplickém muzeu. V roce 1916 se stal posledním rakousko-uherským císařem a králem českým do r. 1918. 

Fotogalerie

FOTOGALERIE: DEMOLICE KASÁREN ZAPOČALA V PÁTEK 29.ZÁŘÍ 2017