Bořeňská zahrada.

Historie Bíliny mě vždy zajímala. Již jako mladý chlapec jsem náhodně objevil u Chaty Bořeň zarostlou kamennou bránu. Nikdo z mého okolí ale nevěděl co zde bylo. Následně jsem zde našel i různé kamenné zídky. Často jsem si říkal, jaké to muselo dát lidem velké úsilí narovnat tyto těžké kamenné bloky do vysokých zdí. Vznikla zde také moje první fotka této brány. V devadesátých letech jsem zde fotil bránu v zimním období, protože díky porostům nebyla v létě vůbec vidět.  

V devadesátých letech jsem při houbaření našel v okolí brány nepořádek, který vedl až k Chatě Bořeň. Chata byla opuštěná a po nájezdu vandalů. Byla to asi nejhorší historická situace a zkouška. V bývalé botanické zahrádce jsem viděl muže, který si zde vytvořil docela hluboký úkryt. Místo bylo zakryté linem a maskované porostem. Začal jsem se těmto místům vyhýbat. Další úkryt jsem našel na vrcholu svahu nad odpočívadlem u hlavní silnice. Byla to doba kdy u cesty za odpočívadlem bylo i plno vraků aut. Jak šel čas, turistická chata se trochu probrala k životu a já mezi tím sehnal nějaké historické dokumenty. Našel jsem článek s fotografií brány a dozvěděl jsem se, že zde byla botanická zahrada (Borschen Garten) a malá zoologická obora. Stála zde i nějaká dřevostavba. Hlavním zakladatelem byl Franz Kotrba z Mostu, kterého učarovala zdejší příroda.  

Franz Kotrba na zahradu také dovážel vzácné květiny a byliny až z dalekých Alp. Zdejší podmínky byli pro ně příznivé. Vznikl i název Alpská zahrada a Alpínská zahrada. Byla zde louka plná květin, kde se setkávala mládež. Budování zahrady bylo v letech 1929-1933 a zánik byl v roce 1944. Další politické dění, již nepomohlo nikdy zahradu oživit. Franz Kotrba zemřel v roce 1934 a velkého rozmachu zahrady se nedožil, obětoval zahradě ale velké úsilí. Hledal finanční prostředky na cesty do zahraničí a pro převoz květin. Finance získával prodejem pohlednic s vyobrazením zahrady a snažil se vydat také knihu společně se zakladatelem Chaty Bořeň, kterým byl Rudolf Lois Scharf (28.8.1880-2.1.1967). Byl to další velký patriot nazývaný "Bořeňský strýček". Scharf knihu dokončil. 

 Některé rostliny se tu podařilo udržet do osmdesátých let. Údajně na zahradu chodil i nějaký přírodovědný kroužek. Škornice alpská (Epimedium alpinum) zde byla spatřena v roce 2004. Jde o nepůvodní okrasný druh, který dokáže přežívat desítky let. Má hustý porost listů a kořenů, který brání prorůstání plevelů a dobře snáší sucho. Netrpí hlavně okusem zvěře. Orlíček obecný (Aguilegia vulgaris) se zde stále vyskytuje. Prvosenka jarní (Primula veris, lidově petrklíč) tvoří u vstupní brány zajímavé kompozice.  

Musíme si také uvědomit dobu, která zde byla a jaké bylo politické prostředí. Místo je v blízkosti okresu Most. Mostecké spolky zde i často stanovaly. Své kouzlo přírody zde našel i mostecký Franz Kotrba. Byla to i doba politického napětí. Německá mládež hledala společenský život. V poválečné době po roce 1918 zde byla louka a v okolí skály s nádherným výhledem. Bylo to zajímavé místo společenského života německo-národního smýšlení. Cesta na vrchol hory se teprve budovala a mládež se scházela na okolních loukách. Dnes zde najdete les. V dobách národních bojů, žily oba národy na Bílinsku uzavřeně ve svých vlastních spolcích, jednotách a společenstvích. V roce 1928 byla slavnostě otevřena Chata Bořeň. V letech 1925-1933 počala stavba a různé další úpravy. Vzniklo tak místo pro setkávání Němců. Některé mládežnické skupiny zde také stanovaly. Třeba "Freischaren", ale i další bílinské sportovní spolky. Aktivní byl i Horský spolek Most-Litvínov, který byl majitelem pozemku. Údajně na louce u Bořně stála i malá střelnice. První župa mládežnické organizace "Wandervogelbewegung" měla v Bílině po 1.světové válce mnoho členů. Pořádala na bořeňské louce sportovní soutěže a tance. V botanické zahradě se slavil také slunovrat. Vše krásně kvetlo a na louce se tančilo a vítalo se jaro. Za turistickou chatou se hrálo divadelní představení, recitovalo se a zpívalo. Později byl po každém představení připraven vlakový spoj jak na Teplice tak na Most. Davy lidí přitahovalo krásné mystické místo. Poloha tohoto místa je v blízkosti okresu Most. Viz.mapa. Hranice vede kousek za Chatou Bořeň. Bořeň je pak hranicí rozdělen.

Hranice okresu Most je vyznačena červeně.
Hranice okresu Most je vyznačena červeně.

 Jako symbol doby zde zůstala magická vstupní brána, která postupně zarostla nálety a vyrostl zde les. Chata Bořeň, která se nachází v blízkosti, prošla slávou i utrpením své doby. Naše generace zde zanechala negativní stopy. Snažil jsem se v rámci svých možností již v roce 2019 s dobrovolníky vysbírat alespoň odpadky v okolí v rámci akce TRASH HERO. Nejvíce odpadu bylo v lese směrem k odpočívadlu silnice 1/13. 

Celkem 42 pytlů různého odpadu a 26 pneumatik. To vše bylo nalezeno v hustém porostu a ve strmém svahu. 

Podařilo se nám také částečně vysekat a upravit původní cestu k zahradě.  

Dále se nám podařilo ve spolupráci s Chatou Bořeň uspořádat dětský den a noční stezku odvahy. Vše díky dobrovolníkům se srdcem na pravém místě. 

30. dubna 2019 a májka s vatrou u turistické chaty. 

Díky dalším dobrovolníkům se nám podařilo vyčistit příchozí cestu z ulice Pod Bořní k Chatě Bořeň. Děkujeme! 

 Když jsem se dozvěděl v září 2021, že paní Gellmundová chce založit spolek na záchranu této lokality, tak jsem se přihlásil ku pomoci. Zde se začal odvíjet ůplně jiný příběh. Nadezhda Gellmundová je malířka pocházející ze Semeje. Dlouhodobě ale žije v Bílině. Na své procházce po stezce k Bořni uviděla cestu kolem kamenné zdi, kterou si i vyfotila. Vyzkoušela sílu internetu a na stránkách Facebooku položila lidem otázku s fotografií kamenné zdi. Přišlo mnoho odpovědí a zjistila že se jedná o pozůstatky botanické zahrady založené ve 20 století. V odpovědích našla fotografii brány a také odkazy na webové stránky a další informace. Bylo jí divné, že si brány nikdy nevšimla a v dalších dnech šla místo hledat. Všechno bylo zarostlé, všude velké stromy a křoví. Pak si všimla dobře schované cesty ve vysoké trávě směrem do kopce. Na konci cesty a nevěřila svým očím. Brána byla ve skutečnosti velmi blízko silnice, ale i přes křoví nebyla vidět. Paní Nadezhda Gellmundová byla ohromená a zažila fantastický pocit, že našla tady v Bílině, něco tak neuvěřitelně zajímavého a bohužel skoro nedostupného pro širokou veřejnost. Podělila se ve skupině na Facebooku se svým nálezem a ptala se ostatních lidí, zda je nějaká možnost obnovení této zahrady. Obdržela mnoho různých komentářů a soukromé zprávy. Na ulici jí také oslovilo několik známých lidí. Dozrála v ní myšlenka o renovaci zahrady. Ale jak na to? Ptala se na živnostenském úřadě, kde jí paní prozradila o neziskových organizacích a kde může další informace dohledat. Pak se jí díky síle internetu ozval s nabídkou pomoci Antonín Budaj a já Miroslav Erben. Po dohodě jsme založily spolek do kterého vstoupil i její syn Igor. Zde se píše další díl neuvěřitelné cesty za obnovou této pozoruhodné lokality. 

Naše začátky. Čištění a úprava cesty. V popředí Tonda Budaj, který jako člen spolku výrazně pomáhá jak s prací tak komunikací na městě. 

Lesy ČR jsou vlastníkem pozemku této zahrady, tak veškeré práce musí být konzultovány a ohlášeny. Bylo zde několik suchých stromů určených k likvidaci a hrozil jejich pád. Velkou starost nám dělal strom u kterého hrozilo, že může kdykoliv spadnout na bránu. Byl nakloněný a muselo se pospíchat s jeho likvidací. Na pomoc nám přišel Jiří Šetka a Martin Kadlec. Velice si vážíme jejich bezplatné pomoci. Problém ze stromem byl vyřešen 23.4.2022. 

Malířský plenér pořádaný naším městem, měl zastávku také v bývalé botanické zahradě a profesionální i amatérští malíři zde našly inspiraci. Místo se nám podařilo postupně zviditelnit a zpřístupnit pro veřejnost. Český rozhlas nás oslovil na vyprávění našeho příběhu pro ostatní posluchače. Foto 13.4.2022 

Nadezhda Gellmundová zakladatelka našeho spolku a malířka, namalovala obrazy z tohoto magického místa. Stále zde hledá inspiraci a maluje zákoutí zahrady, ale i jiné motivy z Bíliny a okolí. www.gellmundova.cz/e-shop 

Rok 2022 byl náročný. Náletové porosty se drtili ve štěpku, která byla vysypávána po cestách. Přibylo mnoho informativních a naučných cedulek o zajímavostech Bíliny a okolí. Děti z našich škol navštívili zahradu a pořádal jsem komentované prohlídky pro veřejnost. Máme knihu do které nám lidé zapisují postřehy a děkují. Děti nám kreslí obrázky a naše práce má pozitivní odezvu.

Díky prvním finančním darům našeho města byla zapůjčena drtička náletových porostů, odpadkový koš a nové lavičky k odpočinku. Prosíme také návštěvníky o slušné chování. Vše nám dalo velké úsilí a místo je v blízkosti NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE! 

Naše začátky
Naše začátky
Drtička
Drtička
Drcené nálety a odnos na cesty proti blátu.
Drcené nálety a odnos na cesty proti blátu.

Do našich řad vstoupil obětavý Václav Špaček, který pochází z Bíliny. Nyní žije v Rakovníku. Patriot, který neváhá přijet na naší brigádu! Svůj vstup potvrdil symbolicky na bývalé botanické zahradě dne 7.ledna 2022. Děkujeme Vašku! 

Naše úsilí ale nekončí. Díky participativnímu rozpočtu 2022/2023 jsem přednesl náš společný záměr dalších oprav na veřejném projednání v zasedací místnosti Městského úřadu v Bílině. Prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas pak mohl každý občan hlasovat pro určitý projekt. Podařilo se nám získat potřebné hlasy a postoupit mezi vybrané projekty. V roce 2023 pak prošla celkovou opravou vstupní brána. Byla vytvořena replika vstupních vrat a byl navrácen původní nápis (Borschen Garten). 

Díky Městu Bílina, byla uzavřena zakázka na revitalizaci společné stezky pro chodce a cyklisty z ulice Pod Bořní, až lesem po zelené trase k asfaltové komunikaci v blízkosti bývalé botanické zahrady. V celkové vzdálenosti 858m. Došlo tak k rozšíření cesty, která byla vyrovnána a došlo k odstranění kamenných překážek a vysekání uschlých stromů. Vysypána byla štěrkodrtí a zhutněna. U vyhlídky bylo instalováno zábradlí. Nyní je k zahradě cesta daleko příznivější. 

Podařilo se nám také vypátrat hrob Franze Kotrby, zakladatele Bořeňské zahrady. Na hřbitov v Bílině byl totiž dovezen obrovský kámen z Bořně, jako věčný symbol památky na tohoto úžasného člověka. Místo ale postupně zaniklo. Náš spolek místo označil cedulkou a nyní jednáme o obnovení a vyznačení významné osoby na hřbitově. Hrob najdete pokud půjdete od spodního vchodu hřbitova cestou k obřímu kříži, který je dominantou hřbitova. Po levé straně v uličce naleznete obří kámen s tímto hrobem. DNES 2.LISTOPADU 2023 U PŘÍLEŽITOSTI PAMÁTKY ZESNULÝCH, ZDE BYLA ZAPÁLENA SVÍCE A POLOŽENY KVĚTINY. 

V rámci svých možností jsme opravili i schodiště. 

Rezervace prohlídek

NABÍZÍME VŠEM ZÁJEMCŮM BEZPLATNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BOŘEŇSKÉ ZAHRADY. SPOLEČNĚ SE PROJDEME KRÁSNÝM MÍSTEM A POVYPRÁVÍME VÁM NĚCO ZAJÍMAVÉHO ...

Rezervujte si termín komentované prohlídky a dostavte se k Chatě Bořeň. Stačí si u nás vytvořit rezervaci a vyplnit údaje. Pokud jste větší skupina a chcete komentovanou prohlídku dle vašeho času, tak nás kontaktujte prosím. Budeme se na Vás těšit na společné prohlídce v roce 2024. 

PRVNÍ NAPLÁNOVANÉ TERMÍNY KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK V ROCE 2024 

SOBOTA 17.ÚNORA OD 15H

SOBOTA 1.KVĚTNA OD 15H

SOBOTA 6.ČERVENCE OD 10H.

Fotografie z komentovaných prohlídek v roce 2023