Pivovar Bílina

PRVNÍ ZMÍNKA O PIVOVARU V BÍLINĚ JE Z ROKU 1615, JEHO MAJITELEM BYL ROD LOBKOWITZŮ. BĚHEM PRVNÍ REPUBLIKY PIVOVAR VAŘIL SVĚTLÉ VÝČEPNÍ ZÁMECKÉ PIVO 12% A BŘEZŇÁK TMAVÝ 12% A LEŽÁK TMAVÝ KOZEL 12% POD NĚMECKÝM NÁZVEM "DOPPEL-BOCK"             Pivovar v roce 1660 vyhořel, ale byl rychle opraven a ještě rozšířen o další stavby. U vchodu z Pivovarského náměstí byla také volutová výzdoba štítu s datem 1695. S technologickým pokrokem byl pivovar různě vylepšován dle plánů pana ing. Witschiegla 1798- 1810 až po moderní kotelnu a vysoký komín z roku 1916. Vlivem znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků byl dne 1. ledna 1948 znárodněn i "Bílinský pivovar Max Lobkowicz", Bílina (majitel byl Dr. Max Ervin Lobkowicz) V letech 1948-1959 pivovar patřil pod Krušnohorské pivovary n. p. V letech 1960-1977 to byli Severočeské pivovary n. p. Vařilo se pivo Světlé 10%, Světlý ležák 12 %, Ležák Perla Severu 11 % a 10 % Bílinské tmavé pivo. Pivovar tehdy vyráběl až 60 000 hl piva ročně. Pivovar měl také svojí studnu a také pivovarský rybník, který byl využívaný v zimě k řezání ledu. Pásovým dopravníkem byl led dopraven do podzemních sklepů, kde vydržel chladit zásobu piva i v letních dnech. Sklep ve skále pod zámek byl budován v letech 1892-1896 a na jeho konci byla tajná chodba přímo do zámku. Zámecký pivovar a jeho pivní etiketa, byla známá v širokém okolí. Další známé pivo bylo pod názvem Bílinská Perla - Perla Severu. Tato pivní etiketa měla i různé reklamní a informativní přetisky, protože pivo bylo velmi známé. Jeho poslední symbolická várka byla vyrobena n. p. Severočeské pivovary 23.2.1977. Bílinský pivovar ukončil pomalu svůj provoz v sedmdesátých letech, protože jeho zařízení bylo již zastaralé, nevyhovující a bylo by potřeba nákladné rekonstrukce. Postupně zde zůstaly jen sklady sladu. Přerušení výroby bylo v roce 1972 a v roce 1977 byla veškerá výroba definitivně ukončena. V té době se již připravoval moderní pivovar v Mostě. V roce 1989 byl pivovar navrácen v rámci restitucí Lobkowiczům. Stav pivovaru byl žalostný. Část budovy byla pronajímána a v roce 1997 pivovar získalo město Bílina. Město nechalo zpracovat stavebně historický průzkum, hledali se investoři, různé možnosti a malá část je pronajímána. Objekt je památkově chráněný. V roce 2016 prodalo město areál pivovaru společnosti Lesy Sever. Žádný podnikatelský záměr nebyl uskutečněn a rada města rozhodla v roce 2023 o následném odkoupení. V areálu se konají kulturní akce pořádané Historickým spolkem města Bíliny. Jaký bude další osud pivovaru ukáže čas.