Bílinské vodní mlýny

 Vodní mlýny na řece Bílině. První zmínky o vodních mlýnech pocházejí ze středověku z osmého století, kdy na našem ůzemí stavěla mlýny převážně vrchnost a mlynáři patřili mezi poddané. Ve středověku bylo důležité mít ve městě, kde protékala řeka, svůj vlastní mlýn. Celkově na vodním toku řeky Bíliny byly desítky mlýnů. Město Bílina mělo výhodnou polohu, kdy řeka protékala středem města. Byl vybudován dlouhý příkop, jehož voda poháněla mlýny v blízkosti samotného centra města. Jelikož není dostatek dokumentace, je potřeba si představit, že v lokalitě Újezd byla z řeky vytvořena klička, kde tekla voda směrem k dnešní budově Dolů Bílina, kde stál původně Hantschův mlýn s první písemnou zmínkou z 15. století. Jeho voda byla zpět vypouštěna do řeky u městského jezu, který stál pod dnešní kruhovou křižovatkou u Břežánské ulice. Koryto bylo časem posunuto a upraveno. Dnes je zde hlavní silnice ve směru Teplice, Most. Další vodní příkop byl hned za městským jezem a jeho vodní klička vedla do dnešního sídliště U Nového nádraží a poháněla Lázeńský a Walkerův mlýn. Velkým obloukem se voda vracela zpět do řeky Bíliny. Průtok byl okolo 6000 litrů vody za vteřinu a ponořené mlýnské kolo tak poháněla volně tekoucí voda. Nejčastěji byl mlýn postaven ve zděné budově v blízkosti vodního zdroje. Hantschův mlýn na začátku 20. století vyhořel a v 70. letech bylo torzo mlýna zbouráno a byla zde postavena výšková budova SHD. Mlýn si pronajal v roce 1513 mlynář Veit a dále mlýn provozoval od roku 1613 Michal Schermer, dále v roce 1773 František Wächter a od roku1895 p.Hantsch. Posledním provozovatelem byl v roce 1930 Josef Chlapec, který měl v Bílině v ulici 5. května i pekařství. Od roku 1949 pak probíhalo znárodnění v tehdejším režimu a zánik mlynářské činnosti. Walkerův mlýn stál v dnešní ulici U Nového nádraží 683. Mlýn postupně vlastnil: Walker, Fantel, Schneider, Tuček. V roce 1945 se stal Tuček národním správcem mlýna. Mlýn vyhořel ve 2. pol. 19. století. Po roce 1960 byl mlýn zbořen a započala výstavba panelového sídliště SUNN. Zdroj www.vodnimlyny.cz