BÍLINSKÁ RADNICE

Točilo se jak v budově radnice tak na výhledovém ochozu.