Prohlédněte si starý most přes řeku Bělu a staré koryto řeky.Koryto řeky Běly s mostem