Prohlédněte si starý most přes řeku a staré koryto řeky.Koryto řeky Běly s mostem